Congratulations [บัณฑิต ,มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มก.]
Congratulations [บัณฑิต ,มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มก.]

ขออวยพรให้มหาบัณฑิตและบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ จงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทั้ง ในด้านการทำงานและชีวิตของครอบครัว ครับ ยินดีด้วยนะคะบัณฑิต เฮ้……………….. Congratulations ยินดีด้วยนะครับบัณฑิต ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ขอแสดงความยินด้วยครับ เฮ้ๆ…………….. ยินดีด้วยนะคะบัณฑิต ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะบัณฑิต ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะบัณฑิต ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ […]